ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

AGORA

ПРОЕКТ AGORA

Проектът AGORA има за цел да подкрепи местните екосистеми чрез свързване на партньори от общността, местни производители и туристически агенти и съвместно разработване на регенеративни туристически преживявания, основани на автентичност, оригиналност и устойчивост.

Custom caption optional

Трансформация на
местните екосистеми

Засилване на
взаимовръзката

Съвместно разработване на регенеративни туристически преживявания

Community
partners

Местни
производители

Туристически
агенти

Transforming local ecosystems through learning

Tourism agents

Local (food and wine) producers

Enhancing interconnectivity between community partners

Co-design of regenerative tourism experiences

АНГАЖИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ВЪЗРАСТНИ

ОБУЧЕНИЕ

АНГАЖИРАНИ ВЪЗРАСТНИ ОБУЧАЕМИ

Discover

АНГАЖИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩНОСТТА

КОНТАКТИ

Skip to content