HANKESTA

AGORA Hanke

.AGORA pyrkii tukemaan paikallisia ekosysteemejä yhdistämällä yhteisön kumppaneita, paikallisia tuottajia ja matkailualan toimijoita sekä suunnittelemalla yhdessä aitoudelle, omaperäisyydelle ja kestävyydelle perustuvia uudistuvia matkailuelämyksiä.

Lähestymistapa perustuu regeneratiivisen matkailun keskeisiin periaatteisiin:

 • Holistinen ymmärrys ja elävien järjestelmien lähestymistapa: kaikki on yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan
 • Yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen useiden yhteisön sidosryhmien välillä
 • Monipuolistaminen kestävyyden parantamiseksi
 • Osallistava ja tasapuolinen
 • Mullistava ja inspiroiva
 • Ympäristövastuullinen
 • Paikallisen kulttuuriperinnön ja perinteiden suojelu

 

Yhteistyökumppanit kehittävät räätälöityjä oppimateriaaleja matkailun ekosysteemiin osallistuville (tai halukkaille) paikallisyhteisön toimijoille, jotka pitkällä aikavälillä mukauttavat nykyisen matkailutarjonnan uusien kestävyystietoisten asiakkaiden vaatimuksiin, eivät vain halua minimoida matkailun kielteisiä vaikutuksia, mutta myös luovat suoria positiivisia vaikutuksia ja rakentavat planeetalle myönteisempiä (matkailu) ekosysteemejä.

AGORA pyrkii parantamaan matkailun ekosysteemien yhteistoimintaa alhaalta ylöspäin suuntautuvalla lähestymistavalla edistämällä oppimiskeskusten roolia.

Custom Caption

lorem ipsum

lorem ipsum

lorem ipsum

AGORA aims at supporting local ecosystems by interconnecting community partners, local producers, and tourism agents and the co-designing of regenerative tourism experiences based on authenticity, originality, and sustainability.

The approach is based on key principles of regenerative tourism:

 • Holistic understanding and living
 • Systems approach: everything is interconnected and interdependent.
 • Fostering collaboration and partnerships between a wide range of community stakeholders.
 • Diversifying to enhance resilience.
 • Inclusive and equitable.
 • Transformational and inspirational.
 • Environmentally responsible.
 • Protection of local cultural heritage and tradition.

 

The partners develop tailored learning materials for local community agents involved (or willing to be) in the tourism ecosystem that, in the long term, align the existing provision of tourism offers to the demands of the new sustainability-conscious customers, not only wanting to minimise the negative impact of tourism but also generate direct positive impact and build more planet positive (tourism) ecosystems.

AGORA will work for a higher collaborative governance of tourism ecosystems with a bottom-up approach by promoting the role of learning centres.

The Family

Our
Boots on the ground

The vintner

The Proprietor

Wine marketer

Skip to content